wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Witam Panie Prezydencie. Po raz kolejny powtórzyło się, że MPO zabierając śmieci nie zostawia nowych worków przy ul. Łokietka (a zwykle zostawiają zbyt małą ilość, przeważnie mniejszą niż zabierają). Dziś 17.06. na pytanie czemu nie zostawili worków stwierdzili radośnie, że nie mają w magazynie :-). Czy opłacając rachunki za śmieci nie powinniśmy mieć zagwarantowane dostarczanie odpowiedniej ilości worków na odpady. Z poważaniem Mariusz
(mariusz, 27-06-2017)
Odpowiedź:
Panie Mariuszu, jak informuje MPK Pure Home, w ostatnim czasie mieli oni problem z wieloletnim dostawcą, który nie dowoził zamówień na czas. Oczywiście firma uzupełni wszystkie braki. Pozdrawiam
Pytanie:
witam, Czy można ustawić automaty z biletami ztm na osiedlu Piaski?
(Piotr, 26-06-2017)
Odpowiedź:
Wniosek o ustawienie biletomatu w okolicy stacji Legionowo Piaski został złożony. Pozdrawiam
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie! Właśnie dostałem Postanowienie, podpisane w Pana imieniu przez panią Patrycje Zielińską, w którym obciąża mnie podwójnymi kosztami upomnienia za opóźnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opóźnienie to wynika z zaniechania przez Urząd wystawiania faktur za ww czynności. Proszę o wyjaśnienie, jaka jest podstawa prawna takich działań: 1. Brak faktur za wywóz śmieci 2. Obciążanie mieszkańców fikcyjnymi kosztami upomnienia, 3. Zatrudnianie na kierowniczych stanowiskach osób pozbawianych podstawowej wiedzy prawniczej (ordynacja podatkowa, na której przepisy powołuje się urzędniczka nie ma zastosowania w stosunku do wywozu śmieci.)
(Bolesław, 26-06-2017)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Uregulowane to zostało zgodnie z dyspozycją ustawową w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwałą Rady Miasta Legionowo nr XX/265/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 6 g ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016.025 z dnia 29.02.2016 r.), w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Podatki i opłaty określone w Ordynacji podatkowej podlegają egzekucji administracyjnej. W związku z brakiem dokonania wpłaty przez zobowiązanych za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2017r., na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm. ), wystawiono upomnienia dla współwłaścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 15 § 2 w/w ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty upomnienia obciążają zobowiązanego a obowiązek ich uiszczenia powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, organ podatkowy ma obowiązek doręczyć identyczne upomnienie wszystkim współwłaścicielom, w tym również osobom pozostającym w związku małżeńskim (każdemu z małżonków). Kwota należności wynikająca z upomnienia jest łączną kwotą do zapłaty przez wszystkich współwłaścicieli, natomiast kwota kosztów upomnienia jest kwotą należną od każdego ze współwłaścicieli, któremu doręczono upomnienie. Upomnienia zostały doręczone zobowiązanym w dniu 24.05.2017 r. Prezydent Miasta Legionowo postanowieniem z dnia 13.06.2017 r. znak Re.624.1.110.2017, na podstawie art. 62 § 1 a Ordynacji podatkowej, dokonał rozksięgowania wpłaty z dnia 24.05.2017 r. w pierwszej kolejności na poczet kosztów upomnienia należnych od w/w upomnień. Artykuł 62 § 1 a Ordynacji podatkowej stanowi, że jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. Reasumując: Urząd Miasta Legionowo nie wystawia faktur za opłaty z tytułu gospodarowania opadami komunalnymi. Wysokość opłaty miesięcznej wynika ze złożonych przez współwłaścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a koszty upomnienia pobrane od zobowiązanych w niniejszej sprawie nie są fikcyjne – wynikają z przytoczonych wyżej przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stanu faktycznego sprawy.
Pytanie:
Witam, Czemu w Legionowie nie ma ,,Lata w mieście jak w wielu innych miastach, organizowanego w szkołach dla dzieci z podstawówek? Wszelkie półkolonie są płatne, a i tak to zazwyczaj tylko 2 turnusy po tygodniu. Wielu pracujących rodziców ma problem z opieką nad dziećmi. Nie ma planów na rozwiązanie tej sytuacji?
(Agata, 23-06-2017)
Odpowiedź:
Miasto Legionowo od wielu lat jest zaangażowane w organizację akcji ,,Lato w mieście”. Zdajemy sobie sprawę z dużego zapotrzebowania na opiekę oraz uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieci w czasie ferii letnich. Przyjęte przez nas rozwiązania w tym zakresie bazują na zasobach Areny Legionowo, Miejskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Historycznego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. W przypadku organizacji półkolonii, podobnie jak w wielu innych miastach, postawiliśmy na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Szkoły nie mają obowiązku organizacji takiej akcji, gdyż zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczycielom w tym czasie przysługuje urlop wypoczynkowy. Pozdrawiam
Pytanie:
Dzień dobry, Panie Prezydencie, chciałabym się dowiedzieć, do którego pociągu przyjeżdżającego z Warszawy, dostosowany jest rozkład autobusu linii D3, jadący w kierunku Osiedla Młodych. Z tego co zdążyłam się zorientować to nie jest zgrany, ani z S3, ani z S9, ani z pociągami przyspieszonymi, które nie zatrzymują się na stacji Legionowo Przystanek. Pozdrawiam Jolanta
(Jolanta, 23-06-2017)
Odpowiedź:
Pani Jolanto, linia D3 stanowi w dużej mierze lokalne połączenie wewnątrz Legionowa. Stanowi dojazd do stacji PKP, szkół oraz centrum Legionowa. Jest skoordynowana z pociągami relacji Legionowo - Warszawa na połączeniu z Osiedla Młodych i Osiedla Bukowiec. Pozdrawiam
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, czy uczniowie mieszkający w Legionowie mają szansę być objęci uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów? Zrozumiałe jest, to, że uczniom legionowskim niepotrzebny jest na dzień dzisiejszy bilet na 1. strefę, ale myślę, że byłby to miły akcent dla naszych uczniów. Mimo to, że nie zostaliśmy wcieleni do Warszawy (stety, albo niestety, ale teraz już bez polityki), współpracujemy ze stolicą, i myślę iż byłoby warto pomyśleć nad ewentualną formą wsparcia i promocji transportu publicznego - zwłaszcza tu, nikt chyba nie zaprzeczy, iż niekiedy mamy spory problem z zanieczyszczeniami powietrza. Może warto pomyśleć o jakichś innych inicjatywach -np. program GLOBE mający spore powodzenie w sąsiednich gminach i powiatach? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
(Anna, 23-06-2017)
Odpowiedź:
Pani Anno, legionowscy uczniowie mają do dyspozycji trzy bezpłatne linie dowozowe. Natomiast taryfy na połączenia ZTM ustala w drodze uchwały Rada Miasta st. Warszawa. Podjęcie uchwały oznaczałoby bezpłatne przejazdy dla wszystkich uczniów podwarszawskich miejscowości, gdyż te same stawki obowiązują na całym obszarze. Do programu GLOBE należy jedna z legionowskich szkół - Gimnazjum nr 4 przy ul. Zegrzyńskiej 3. W zeszłym roku szkolnym były przeprowadzane we wszystkich gimnazjach w Legionowie zajęcia Oddech i wszechobecny kurz poświęcone m.in. zanieczyszczeniom powietrza. Oczywiście będziemy mobilizować szkoły i zachęcać je do różnych form edukacji ekologicznej, należy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na proces likwidacji gimnazjów (a tematyka zajęć jest taka, że uczniowie powinni znać podstawy chemii i fizyki) przeprowadzanie dodatkowych zajęć będzie utrudnione. Pozdrawiam
Pytanie:
Witam Panie Prezydencje. Zwracam się z prośbą o szybką reakcję Pana w sprawie budowy drogi przyul. Partyzantów. Dowiedziałem się iż droda będzie wykonana bez odpływu tzw. deszczuwki. Dopiero za rok ma być wykonane odprowadzenie. Przecież to jakiś absurd robić wykopy, prace i nie zrobic od razu drogi jak się należy. Tylko za rok my mieszkańcy będziemy musieli przez to samo przechodzić. A gdzie dbanie o środowisko. Czy nie można zrobić tego od razu? Mam nadzieje że droga będzie prawidłowo przygotowana i po paru miesiącach kostka się nie zapadnie. Proszę mieć na uwadze że jeżdzą nią ciężaruwki np. wywóz śmieci, węgiel i do firmy skup złomu. Nadmieniam że zawsze na ulicy w paru miejscach po deszczu stała duża ilość wody. Proszę o interwencję aby droga była wykonana raz a na lata. Dziękuję.
(Jurek, 21-06-2017)
Odpowiedź:
Odwodnienie ul. Partyzantów odbywa się za pomocą sączków chłonnych i studni chłonnych. Woda opadowa i roztopowa będzie zagospodarowana w pasie drogowym. Nieprawdą jest, że w przyszłym roku planowana jest budowa kanalizacji deszczowej: w tym rejonie nie ma systemu kanalizacji deszczowej .
Pytanie:
Panie Prezydencie, jakiś czas temu przy stacji PKP Legionowo powstały miejsca postojowe dla rowerów - jest ich naprawdę sporo i za to duży plus. Martwi mnie natomiast fakt że nie są one zadaszone. Fakt pod wiatą są miejsca zadaszone, ale jedynie 7. Czy nie da się postawić wiaty?
(Sylwia, 21-06-2017)
Odpowiedź:
Pani Sylwio, w ramach realizowanego projektu nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00 „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”„Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przy budynku dworca planowane jest zwiększenie dostępności do miejsc postoju dla rowerów. Przewiduje się budowę od strony obiektu dworca zadaszonej wiaty rowerowej na 40 rowerów wraz z postumentem z pompką ręczną i narzędziami mocowanymi na linkach stalowych. Niedługo zostanie oddana do użytku kolejna zadaszona wiata rowerowa przy obiekcie garażu wielopoziomowego przy ul. T. Kościuszki licząca kilkanaście miejsc. Ponadto przy obiekcie garażu wielopoziomowego przy ul. Szwajcarskiej zostanie wybudowana wiata rowerowa na 20 rowerów. Budowa obu powyższych wiat tj. przy obiekcie dworca i garażu wielopoziomowym przy ul. Szwajcarskiej nastąpi w bieżącym roku.
Pytanie:
Witam, Szanowny Panie Prezydencie jakiś czas temu do Pana pisałem w tej sprawie, niestety to co wykonuje odpowiedni dział nie przynosi efektów.. Pod blokiem na ulicy Zegrzyńska 11A na osiedlu piaski stoi suche drzewo co roku przyjeżdża ekipa, która przycina wysokość drzewa oraz gałęzie ale nie ścina tego drzewa. Drzewo ewidentnie jest suche całe od 2 lat o czym Pana informowałem. Drzewo znajduje się na terenie miasta nie wspólnoty mieszkaniowej więc nikt z wspólnoty nie chce tego zgłosić. BARDZO Pana Proszę o wysłanie inspekcji w celu weryfikacji i wycięcia w/w drzewa, w tej chwili wszędzie jest zielono a to drzewo stoi suche bez zielonego listka i tak od 2 lat... Pozdrawiam
(Marek, 21-06-2017)
Odpowiedź:
Proszę o kontakt z panem Marcinem Galochem z Referatu Ochrony Środowiska, tel: 022 766 40 66. Pozdrawiam
Pytanie:
Witam, Panie Prezydencie Pani Ela w dniu 16.06.2017 zadała pytanie odnośnie miejsca na galerie i śmieci, które są tam składowane. Potwierdził Pan, że galeria powinna stanąć do 2023 roku. Czy ten teren nie powinien być ogrodzony? Czy nie ma jakiegoś zapisu bądź ustawy, który by nakazała firmie prywatnej zabezpieczyć teren? Bo co z tego, że teren zostanie uprzątnięty jeśli za chwilę znów ktoś zwiezie śmieci. Pozdrawiam Marek
(Marek, 21-06-2017)
Odpowiedź:
Panie Marku, prace jeszcze się nie rozpoczęły, nie ma obowiązku grodzenia działek prywatnych. Pozdrawiam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Odpowiedzi