wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2016


Usuwamy azbest!

Informujemy, że Urząd Miasta Legionowo rozpoczął kolejny etap programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Legionowo. W ramach akcji, od roku 2011, usunięto z Legionowa ponad 240 ton odpadów zawierających azbest. Również w tym roku mieszkańcy będą mogli bezpłatnie pozbyć się z własnych nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Prace obejmą demontaż płyt azbestowych, przewiezienie azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie azbestu.

Chcę usunąć azbest – co robić?

Należy zgłosić się osobiście do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pokój 3.15 oraz 3.14, tel. (022) 766 40 66, 766 40 65 w celu wypełnienia wniosku.

Termin usuwania wyrobów zawierających azbest będzie ustalany w uzgodnieniu z wnioskodawcami.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania.


Jak pozbyć się odpadów roślinnych i gałęzi?

W związku z rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego Urząd Miasta Legionowo przypomina mieszkańcom domów jednorodzinnych o zasadach odbierania odpadów roślinnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, od lipca 2015 roku zwiększono częstotliwość odbioru odpadów roślinnych z 4 do 7 razy w roku, czyli średnio co 5 tygodni w miesiącach kwiecień - listopad. Odpady należy gromadzić w dostarczanych mieszkańcom przez wykonawcę workach koloru brązowego. Worki z odpadami roślinnymi należy wystawić przed dom przed godziną 7:00 w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem. Jeżeli odpadów roślinnych jest więcej - można oddać je we własnym worku lub zgłosić się po dodatkowe worki brązowe do Urzędu Miasta Legionowo. W przypadku konieczności pozbycia się odpadów roślinnych poza terminami wyznaczonymi harmonogramem, można samodzielnie dostarczyć je Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z regulaminem.

W odpowiedzi na liczne pytania ze strony mieszkańców domów jednorodzinnych, Urząd Miasta Legionowo informuje, że firma wywożąca odpady odbiera również odpowiednio przygotowane gałęzie. Należy je rozdrobnić i umieścić w worku lub przynajmniej przyciąć i związać sznurkiem w pęczki nie większe niż wypełniony worek na odpady (120 l).

Wydawaniem dodatkowych worków na odpady roślinne oraz przyjmowaniem wniosków mieszkańców chcących skorzystać z PSZOK zajmuje się Dział Gospodarki Odpadami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, stanowisko 1 i 2 (obok działu paszportowego), tel. 22 766 40 17, e-mail odpady@um.Legionowo.pl.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Legionowie

Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców Legionowa, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajduje się na terenie ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie (wjazd ulicą Sikorskiego od strony Starostwa Powiatowego w Legionowie (link) do mapy Punkt będzie czynny w poniedziałek, czwartek w godzinach 12:00 – 18:00, a w sobotę w godzinach 8:00 – 14:00. PSZOK będzie prowadzony przez firmę MPK pure Home sp. z o.o. sp. k z Ostrołęki, na podstawie umowy z Gminą Miejską Legionowo.Aby skorzystać z punktu należy zapoznać się z regulaminem (/upload/Regulamin_PSZOK(1).odt) i wypełnić wniosek. Szczegółowych informacji o zasadach funkcjonowania PSZOK udziela Dział Gospodarki Odpadami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, stanowisko 1 i 2 (obok działu paszportowego), tel. 22 766 40 17, e-mail odpady@um.Legionowo.pl


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

GOSPODARKA ODPADAMI