wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

Mapa wymienionych pieców w Legionowie
czwartek, 29-06-2017, godz. 10.40
W ostatnich latach następuje systematyczna poprawa jakości powietrza w Legionowie. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zmierzone w 2016 r. na stacji pomiarowej przy ul. Zegrzyńskiej stężenia szkodliwych dla zdrowia drobnych pyłów są najniższe od 2007 r.

Największym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, także w Legionowie, jest stosowanie paliw stałych – drewna oraz węgla, do ogrzewania domów. Dym lecący z komina to mieszanina powietrza, gazów spalinowych i drobnych pyłów powstałych w procesie spalania.

W pyłach tych, pochodzących z domowych kotłów czy kominków, zawarte są liczne, szkodliwe substancje. Dostają się one do płuc, a następnie przenikają do wnętrza organizmu. Wytwarzając ciepło, w zależności od rodzaju ogrzewania, w różnym stopniu zanieczyszczamy środowisko.

Najwięcej pyłów powstaje przy spalaniu drewna lub węgla w kotłach centralnego ogrzewania starszego typu lub kominkach. Używając kotłów gazowych, olejowych lub pomp ciepła emitujemy śladowe ilości tych zanieczyszczeń.

Legionowski samorząd od wielu lat wspiera działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Częste kontrole straży miejskiej, kolejne inwestycje w miejskiej ciepłowni, akcje edukacyjne, inwestowanie w komunikacje publiczną czy termoizolację budynków użytecznosci publicznej – to przykładowe działania jakie są podejmowane.

Najważniejszym jest jednak ograniczenie spalania drewna i węgla w domach jednorodzinnych. W tym celu od 2015 r. każdy mieszkaniec Legionowa – właściciel nieruchomości położonej na terenie miasta – może zwrócić się do Prezydenta Miasta Legionowo z wnioskiem o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na gazowy, olejowy czy też pompę ciepła.

Dotychczas podpisano 149 umów na łączną kwotę 1 167 438 zł.

Większość z nich została już zrealizowana – piece zostały wymienione. Z rozmów przeprowadzanych z mieszkańcami, którzy wymienili piece przed ostatnią zimą wynika, że koszt ogrzewania gazem nie odbiega w istotny sposób od kosztów ponoszonych przy okazji zakupu węgla.

Wszyscy beneficjenci miejskiego programu podkreślali wygodę i niezawodność kotła gazowego. Wielokrotnie zwracano uwagę na czystość nowoczesnych rozwiązań – brak wszechobecnej sadzy i popiołu.

W tym roku sejmik województwa planuje przyjęcie uchwały antysmogowej. Wprowadzone zostaną normy jakościowe dla stosowanych przez odbiorców indywidualnych paliwach stałych. Narzucony będzie także obowiązek wymiany, w ciągu najbliższych kilku lat, przestarzałych urządzeń grzewczych.

Zamiast czekać na ostatnią chwilę warto już dziś skontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i złożyć wniosek o dotację na wymianę starego pieca.

Można uzyskać dotację w wysokości do:

- 8 000 zł na wymianę kotła węglowego na gazowy lub olejowy,

- 16 000 zł na wymianę kotła węglowego na pompę ciepła,

- 2376 zł na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej.

Im wyższa temperatura spalania, tym mniej szkodliwych substancji w dymie.

Całkowite spalenie paliw stałych następuje w temperaturze ponad 1000º C. W niższych temperaturach w dymie zawarte są drobinki sadzy. W jej skład wchodzą szczególnie niebezpieczne dla zdrowia wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Jednym z nich jest benzo(a)piren – główny rakotwórczy składnik dymu papierosowego.

Dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu jest przekraczane w całej Polsce. W miastach na Śląsku i w Małopolsce nawet kilkunastokrotnie. Jego stężenie w 2016 r. w Legionowie wynosiło 3,81 ng/m3 wobec normy 1 ng/m3. Podczas spalania biomasy w niskiej temperaturze, zawsze powstają szkodliwe, kancerogenne związki chemiczne.

Dlatego nie należy traktować kominka w domu jako podstawowego źródła ciepła. Wewnątrz kominka temperatura nie przekracza 300-350º C. Jeśli stosujemy suche, sezonowane drewno to temperatura spalania oraz ilość wydzielonego ciepła wzrasta. Dlatego od najbliższego sezonu grzewczego planowany jest zakaz stosowania do ogrzewania drewna opałowego o wilgotności wyższej niż 20 %.

Najwyższe temperatury powstają podczas spalania koksu opałowego, dlatego paliwo to jest mniej szkodliwe, niż drewno lub zwykły węgiel. PEC Legionowo wprowadza w tym roku do sprzedaży koks opałowy, dla osób, które dysponują odpowiednimi dla tego paliwa żeliwnymi kotłami i nie planują modernizacji sytemu ogrzewania w najbliższym czasie.

Informacje o dotacjach: Referta Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Legionowo, pokój 3.14 lub 3.15, tel: 22 766 40 66, mail: ochrona.srodowiska@um.Legionowo.pl

Więcej informacji na temat ochrony powietrza w Legionowie:

http://www.Legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/Sprawdz-jakosc-powietrza

www.facebook.com/nietrujdajoddychac

Więcej informacji w najbliższym numerze MOJE Legionowo.

Publikacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2016”jest dostępna na stronie internetowej www.wios.warszawa.pl

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE