wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

Absolutorium dla prezydenta
środa, 28-06-2017, godz. 14.56

Niemal jednogłośnie (19 z 22 głosujących) radni udzielili absolutorium prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas dzisiejszej (28.06) sesji Rady Miasta Legionowo.

Przed głosowaniem radni zapoznali się z potwierdzającym prawidłowe wykonanie zeszłorocznego miejskiego budżetu kompletem dokumentów, wśród nich były sprawozdania finansowe miasta i z wykonania budżetu za 2016r., raport o stanie mienia komunalnego, oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) i komisji rewizyjnej.

W imieniu Klubu Porozumienie Prezydenckie ubiegłoroczny budżet podsumowała przewodnicząca Anna Łaniewska, która podkreśliła, że dochody i przychody Gminy Legionowo wyniosły 250.187.245.83 zł., z czego najpokaźniejszym źródłem dochodów własnych były dochody bieżące.

 Wydatki i rozchody w roku 2016 wyniosły 246.773.814,30 złotych, z czego na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 183.947.861,75 złotych. Powstała w ten sposób nadwyżka budżetowa w kwocie ponad 30 mln zł. Została ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

- To dobra koncepcja, która sprzyja systematycznej i zaplanowanej spłacie zobowiązań. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, który wyniósł  11,30% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 15,54%. Wielość zadań jak i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, podejmowanie działań inwestycyjnych, realizacja zadań dla osób z różnych grup społecznych stanowi, że stanowisko Klubu Radnych Porozumienie Prezydenckie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Romanowi Smogorzewskiemu absolutorium, jest POZYTYWNE – podsumowała radna Łaniewska.

- Po tylu latach realizacja budżetu jest łatwa, najtrudniej jest dobrze i mądrze ten budżet skonstruować. Cieszy mnie, że radni, poza dwoma radnymi opozycyjnymi, po raz kolejny pokazali, że akceptują działania moje i podległych mi urzędników - powiedział prezydent Roman Smogorzewski.

Absolutorium to akceptacja przez radnych dla prezydenckiej realizacji budżetu miasta za rok ubiegły, wyrażana w formie uchwały, podejmowanej co roku do końca czerwca.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE