wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

Innowacyjny nauczyciel poszukiwany
środa, 21-06-2017, godz. 11.25

Prezydent Miasta Legionowo zaprasza nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo do udziału w V edycji konkursu ,,Innowacyjny nauczyciel”, ,,Lider twórczego zarządzania”. Patronat nad tegoroczną edycją objął Mazowiecki Kurator Oświaty. Patronat medialny należy do miesięcznika ,,Dyrektor Szkoły” oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Celem konkursu jest:

1) rozwój szkół i przedszkoli,

2) podnoszenie sprawności i efektywności procesu nauczania – uczenia się,

3) wzrost motywacji i zaangażowania kadry kierowniczej i nauczycieli w podnoszenie jakości pracy szkół,

4) wzbogacanie i upowszechnianie bazy dobrych praktyk.

Szczegółowe kryteria oraz zasady przyznawania znajdują się w regulaminie. Warto podkreślić, że oceny składanych wniosków dokonują eksperci niezależni od organu prowadzącego m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie czy Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W czasie tych 4 edycji wyróżnienia Lider twórczego zarządzania otrzymało 6 dyrektorów, a wyróżnienia Innowacyjny nauczyciel 16 nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE