wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

Legionowski „Primus” edukacji
wtorek, 13-10-2015, godz. 14.42

Legionowska oświata została ponownie doceniona na szczeblu krajowym. Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny odebrał wczoraj (12.10) certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”. Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw odbyła się w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przed przyznaniem Certyfikatu, eksperci analizują politykę oświatową samorządów uczestniczących w programie. Ocena każdej gminy czy powiatu trwa około trzech miesięcy. W tym czasie eksperci zapoznają się m.in. z dokumentacją dotyczącą polityki oświatowej, wynikami nauczania w szkołach prowadzonych przez samorząd, opiniami środowisk lokalnych, stanem bazy materialnej placówek oświatowych czy zakresem oferty edukacyjnej samorządu.

Każda gmina czy powiat biorący udział w Programie uzyskuje szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w formie recenzji przygotowanej przez Komisję. Taki dokument zawiera najważniejsze wnioski z certyfikacji i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komisji – mówi prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i rektor sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas.

Gmina Legionowo, jak przystało na lidera nie tylko stale remontuje budynki oświatowe, ale także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym co do nowych inwestycji infrastrukturalnych w obszarze edukacji, sportu i kultury – mówi odpowiedzialny za legionowską edukację zastępca prezydenta Piotr ZadrożnyWymiernym wskaźnikiem słuszności obranej przez nas drogi rozwoju w obszarze polityki oświatowej są wyniki osiągane przez legionowskich uczniów w ramach egzaminów zewnętrznych oraz różnorodnych konkursów i zawodów. W 2015 roku wprowadziliśmy wspólną obsługę informatyczną szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego, co doprowadziło nie tylko do obniżenia kosztów obsługi informatycznej, ale przede wszystkim do zwiększenia możliwości korzystania z nowoczesnych technologii we wszystkich salach lekcyjnych – dodaje Zadrożny.

Gmina Legionowo, która jest organem prowadzącym dla 11 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i jednego liceum ogólnokształcącego, do których łącznie uczęszcza 7,6 tysiąca dzieci i młodzieży, po raz trzeci otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. W tegorocznej edycji certyfikaty uzyskało 51 gmin, powiatów i samorządnych województw. Gminy, powiaty i województwa, które w danej edycji programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych mogą zdobyć certyfikat nadzwyczajny „Primus”. W tym roku Legionowo znalazło się w gronie najlepszych.

miasto Legionowo jest zarządzane wedle wysokich standardów administracji publicznej, w oparciu o zasady zarządzania przez jakość, zarządzania marketingowego i zarządzania strategicznego. Dotyczy to także polityki oświatowej. Gmina konsekwentnie realizuje model rozwoju edukacji poprzez efektywne zarządzanie jakością oraz realizowanie inwestycji infrastrukturalnych – czytamy w recenzji przygotowanej przez Członków Komisji Certyfikacynej. – miasto Legionowo przygotowało atrakcyjną, wartościową merytorycznie i odpowiednio szeroką ofertę edukacyjną dla społeczności lokalnej, w tym ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań dzieci, ale także ich rodziców, służąc integracji międzypokoleniowej. Ponadto gmina efektywnie realizuje cele z zakresu zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, upowszechniania edukacji przedszkolnej, oświatowego HR czy polityki inwestycyjnej. Wszystko to w pełni uzasadnia przyznanie miastu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” w ramach V edycji Programu – piszą w uzasadnieniu recenzenci.

Eksperci zwrócili uwagę na to, że infrastruktura społeczna i edukacyjna miasta uległa znaczącemu polepszeniu, a aktywność menedżerów oświaty i władz lokalnych jest zorientowana m.in. na promocję kształcenia, kreowanie kontaktów szkół położonych na terenie Gminy ze szkołami i placówkami z innych gmin oraz placówkami zagranicznymi, organizowanie spotkań młodzieży i wymian szkolnych, rozwój edukacji praktycznej, stymulowanie pozalekcyjnej aktywności, rozwój edukacji obywatelskiej, inicjowanie i wspieranie programów profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia, przynosi oczekiwane rezultaty i winna zostać oceniona pozytywnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE