wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Legionowskim
piątek, 30-06-2017, godz. 11.24
Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

 Fundacja TOGATUS PRO BONO  prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Legionowskim w następującej lokalizacji:

Punkt nr 1, ul. Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo

Punkt nr 2 Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 21, 05-140 Serock
Urząd Gminy, ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Punkt nr 3
Gminne Centrum Kultury
ul. Moniuszki 2, 05-119 Łajski

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt
woj. mazowieckie

Dni i godziny pracy punktu:

Legionowo:
Poniedziałek – Piątek: godz. 8:00 - 12:00

SEROCK:
Poniedziałek: godz. 10:00 - 14:00
Środa: godz. 8:00 - 12:00
Piątek: godz. 12:00 - 16:00

JABŁONNA:
Wtorek: godz. 10:00 - 14:00
Czwartek: godz. 12:00 - 16:00

ŁAJSKI:
Poniedziałek: godz. 8:00 – 12:00
Wtorek: godz. 12:00 – 16:00
Środa w godz. 12:00 – 16:00

NIEPORĘT:
Czwartek: godz. 12:00 – 16:00
Piątek: godz. 12:00 – 16:00

 Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:

·         osoby do 26 lat i powyżej 65 lat,                                                    

·         osoby korzystające z pomocy społecznej,

·         osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,   

·         kombatanci i weterani

·         ofiary represji wojennych i okresu powojennego,  

·         kobiety w ciąży

·         osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Realizując cel bezpłatnej pomocy prawnej dla jak największej grupy docelowej prosimy o ewentualną pomoc w promocji działania przez wywieszenie plakatu informacyjnego promującego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szerzenie informacji o powyższym, aby w pełni wykorzystać naszych prawników.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE