wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
poniedziałek, 19-06-2017, godz. 10.46
Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 27 czerwca 2017r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Zapoznanie się z wynikami finansowymi uzyskanymi przez KZB Legionowo Sp. z o.o. za 2016 rok. Omówienie planowanych inwestycji (zakończonych, trwających, przyszłych) oraz informacja o zaplanowanych pracach inwestycyjnych, w tym prac remontowych w placówkach oświatowych.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

4. Sprawy wniesione.

5. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE