wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
poniedziałek, 19-06-2017, godz. 10.38
Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 26B.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Straż Miejska i Komenda Powiatowa Policji w Legionowie – zadania, możliwości i problemy.

2. Zapoznanie z funkcjonowaniem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wpływ na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Ocena współpracy, analiza potrzeb i możliwości.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo trzyosobowej rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR - Kazachstanu.

4. Sprawy wniesione.

5. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Anna Łaniewska

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE