wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Szkolenia dla przedsiębiorców - czerwiec 2017
środa, 07-06-2017, godz. 11.32
Szkolenie przygotowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i Urząd Pracy m.st. Warszawy

I. 20 CZERWCA W GODZ. 9.00-12.00
JAK POZYSKAĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ FIRMY I ZATRUDNIENIA
Szkolenie przygotowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i Urząd Pracy m.st. Warszawy

II. 21 CZERWCA W GODZ. 9.00-13.00
JAK ZACZĄĆ… ŚRODKI NA START
Szkolenie przygotowane przez MJWPU, Stowarzyszenie „Radomskie Centrum przedsiębiorczości”, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, BGK i KIG

III. 28 CZERWCA W GODZ. 12.00-15.00
ZASADY ROZLICZANIA SKŁADEK NALEŻNYCH NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWNYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
PODJĘCIE PROWADZENIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI- OBOWIĄZKI WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Szkolenie przygotowane przez I Oddział ZUS w Warszawie

IV. 29 CZERWCA W GODZ. 10.00-12.00
POMYSŁ NA BIZNES, CZYLI OD TEORII DO PRAKTYKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Szkolenie przygotowane przez eksperta ekonomiczno-prawnego z Krajowej Izby Gospodarczej
Ponadto, PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – WARSZAWA zaprasza na EUROPEJSKIE WYKŁADY

OTWARTE
Więcej informacji na stronie: www.europedirect.um.warszawa.pl

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE