wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Oferty pracy dla nauczycieli
piątek, 02-06-2017, godz. 15.25
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie, ul. Zakopiańska 4, zatrudni w roku szkolnym 2017/2018 niżej wymienionych nauczycieli:

Zatrudnienie w ramach wakatów

 • języka polskiego - 10 godz.
 • języka angielskiego - 18 godz.
 • historii - 8 godz.
 • chemii - 21 godz.
 • fizyki - 10 godz.
 • matematyki - 18 godz.
 • plastyki - 13 godz.
 • zajęć artystycznych - 6 godz.
 • religii - 38 godz. (2 etaty)

wychowania do życia w rodzinie - 8 godz.

Zatrudnienie nauczycieli na zastępstwo

 • języka angielskiego - 37 godz. (2 etaty)
 • wos -u - 3 godz.
 • geografii - 16 godz.
 • matematyki - 18 godz.
 • informatyki - 18 godz.
 • religii - 16 godz.

Wymagania: kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1264).

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego do dnia 16.06.2017 r., osobiście w ZS 1, fax (22) 767 21 51 lub na adres e-mail: kadry.sp1@poczta.fm, sp1@poczta.fm

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowiska.  Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o metodach i technikach naboru:

1. Analiza merytoryczna aplikacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

Tylko kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE