wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Zespołu ds. Rewitalizacji
piątek, 02-06-2017, godz. 15.00
W związku z wdrażaniem nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 powołany zostanie Zespół ds. Rewitalizacji. Będzie on pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą w stosunku do Prezydenta Miasta Legionowo, w zakresie rewitalizacji, w szczególności odnośnie procesów monitorowania, wdrażania oraz aktualizowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023.

Dodatkowo członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji będą mieli za zadanie promocję wśród lokalnej społeczności wiedzy na temat rewitalizacji oraz przekazywanie informacji na temat jej przebiegu w Legionowie. W skład Zespołu wejdą m.in. przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie Legionowa, przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie Legionowa oraz dwaj mieszkańcy Legionowa, mogący jednocześnie być przedstawicielami organizacji pozarządowych i/lub przedsiębiorcami.

W celu zgłoszenia kandydatury prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza (w zależności od reprezentowanej grupy) oraz przygotowanie listu motywacyjnego. List motywacyjny powinien zawierać informacje na temat dotychczasowej działalności kandydata na rzecz lokalnej społeczności oraz doświadczenia i wiedzy w zakresie samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego i rewitalizacji.

Objętość listu motywacyjnego nie może przekraczać jednej strony A4. Formularze zgłoszeniowe wraz z listem motywacyjnym należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo lub przesłać ich skan na adres e-mail fundusze.zewnetrzne@um.legionowo.pl, w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r.

Przed złożeniem kandydatury prosimy o zapoznanie się z Regulaminem powoływania członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Regulaminem prac Zespołu ds. Rewitalizacji.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo na adres e-mail fundusze.zewnetrzne@um.Legionowo.pl, lub pod numer telefonu 22 766 40 74.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Załączniki:

  1. Regulamin powoływania członków Zespołu ds. Rewitalizacji.

  2. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zespołu ds. Rewitalizacji – wersja dla przedstawicieli NGO.

  3. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zespołu ds. Rewitalizacji – wersja dla przedstawicieli przedsiębiorców.

  4. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zespołu ds. Rewitalizacji – wersja dla mieszkańców Legionowa.

  5. Regulamin prac Zespołu ds. Rewitalizacji.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE