wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
wtorek, 23-05-2017, godz. 08.55
Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2016 rok (wraz z zapoznaniem z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legionowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Legionowo za 2016 rok).

2. Opinia komisji w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2016 r.

3. Miejskie programy zdrowotne – informacje o realizatorach i rozpoczętych programach.

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Legionowo.

6. Sprawy wniesione.

7. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Anna Łaniewska

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE