wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
wtorek, 23-05-2017, godz. 08.53
Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 24 maja 2017 r. o godz.18.00 w w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2016 rok (wraz z zapoznaniem z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legionowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Legionowo za 2016 rok).

2. Opinia komisji w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2016 r.

3. Plany inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

 

Zastepca Naczelnika Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

Agnieszka Przybysz

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE