wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Ogłoszenie wyników konkursu
czwartek, 18-05-2017, godz. 12.38
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu: "Ochrona i promocja zdrowia"

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 19 kwietnia 2017 r. zarządzeniem nr 144/2017 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych, dotację na realizację zadania:

1) "Aktywizacja i edukacja osób zagrożonych i chorych na cukrzycę" przyznano się podmiotowi:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Województwa Mazowieckiego (KRS: 0000183520 ) - dotacja w wysokości: 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł),

2) „Aktywizacja i edukacja osób niewidomych i niedowidzących" przyznano się podmiotowi: Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki (KRS: 0000163347) - dotacja w wysokości: 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł).

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE