wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Poszukiwanie Panie do projektu: „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA”
czwartek, 18-05-2017, godz. 10.52
Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza Panie do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzięki udziałowi w projekcie jego Uczestniczki mogą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców: kreowanie wizerunku firmy w nowoczesnych mediach.

Dla najlepszych mamy możliwość odbycia stażu, który gwarantuje zdobycie praktycznych doświadczeń, wartościowych na rynku pracy. Zapraszamy Panie które:

  • są w wieku 30 lat i więcej, 
  • zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego, 
  • aktualnie nie są czynne zawodowo (nie pracują oraz nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy) Wszystkim Uczestniczkom szkoleń zapewniamy stypendia na czas nauki!

W ramach projektu, każda z Uczestniczek otrzyma wsparcie w postaci:

a) diagnozowania indywidualnej sytuacji i poradnictwa zawodowego - forma: doradztwo 1:1 (uczestniczka : doradca zawodowy) - zwrot kosztów dojazdu.

b) realizacji certyfikowanej ścieżki szkoleniowej SOCIAL MEDIA - 120 godzin praktycznej wiedzy

TEMATY W RAMACH MODUŁU 1: Podstawy marketingu internetowego, Tworzenie i edycja grafiki z wykorzystaniem Adobe Photoshop, Przegląd serwisów społecznościowych, Jak skutecznie korzystać z LinkedIn i Slideshare, Efektywne wykorzystywania Twitter i Youtube w biznesie.

TEMATY W RAMACH MODUŁU 2: Reklama na Facebooku, Optymalizacja i pozycjonowanie stron, Kampanie reklamowe Pay Per Click, Content Marketing - Narzędzie SM Managera, Strategia Social Media
W ramach realizacji ścieżki szkoleniowej przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na bloki tematyczne dla 100 % Uczestniczek projektu oraz środki na opiekę nad dzieckiem/osobą zależną dla 40% Uczestniczek projektu. Uczestniczki projektu otrzymają również stypendium szkoleniowe w wysokości (brutto): Moduł I – 478,80 zł, Moduł II – 319,20 zł
c) płatnych staży (3 miesięczne staże organizowane u pracodawców, którzy korzystają z SOCIAL MEDIA)
Po zakończeniu szkoleń do udziału w stażach zakwalifikowane zostaną 23 Uczestniczki projektu.

Stażyści otrzymają:


● 3 miesięczne stypendium stażowe – 1850,00 zł brutto/msc
● wstępne szkolenie BHP, badania lekarskie
● 3 miesięczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
● zwrot kosztów dojazdu (100% stażystów)
● zwrot kosztu opieki nad dzieckiem /os. zależną (40% stażystów)

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 39% kobiet z grupy 105 kobiet biernych zawodowo z województwa mazowieckiego, w wieku 30 lat i więcej, dzięki podniesieniu u nich pożądanych na mazowieckim rynku pracy kompetencji i uzyskaniu kwalifikacji w obszarze SOCIAL MEDIA. KONTAKT: Katarzyna Pawlińska-Ogonowska - Kierownik Projektu email: kpawlinska@kig.pl,

www.akademia.interit.eu

tel.: (22) 6309888, 6309663, 6309687

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE