wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Oferta pracy w OPS Legionowo
środa, 26-04-2017, godz. 13.56
Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie poszukuje osób na stanowisko Opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

Zadania:

1. Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku Opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie należy:
Świadczenie usług dla podopiecznych, obejmujących czynności:
1) Czynności pielęgnacyjnych:
Do czynności pielęgnacyjnych wynikających ze stanu zdrowia należy: zmiany bielizny osobistej i pościelowej oraz ścielenie łóżka, mycie i czesanie, kąpanie, ubieranie osób wymagających opieki, układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
2) Czynności gospodarcze:
Do czynności gospodarczych należy pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności: utrzymanie czystości w mieszkaniu osoby wymagającej pomocy, sprzątanie, przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety, zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego, pomoc przy spożywaniu posiłków, pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży, zanoszenie i odbieranie bielizny pościelowej z pralni, przynoszenie opału oraz palenie w piecu, przynoszenie wody oraz wynoszenie nieczystości, dostarczanie posiłków z placówek gastronomicznych.
3) Czynności opiekuńcze:
Do czynności opiekuńczych należy: zamawianie wizyt lekarskich, organizowanie czasu wolnego, załatwianie spraw urzędowych, zapewnianie kontaktów z otoczeniem, pielęgnacja zalecana przez lekarza.

2. Zakres, formę i ilość świadczonych usług, ich czas i okres oraz odpłatność za usługi określa decyzja dyrektora ośrodka pomocy społecznej adresowana do świadczeniobiorcy.

3. Dokumentowanie wykonania usługi na rzecz świadczeniobiorców usług opiekuńczych wypełnioną kartą pracy, zawierającą datę, liczbę godzin oraz podpis świadczeniobiorcy.

4. Pobieranie na podstawie upoważnienia Dyrektora odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze od świadczeniobiorców.

5. Prowadzenie zeszytu wydatków, w którym będą dokumentowane i rozliczane wydatki ponoszone z pieniędzy podopiecznych.

Wymagania:
Posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków : opiekunka domowa, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny, opiekun osoby niepełnosprawnej,
lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekun w ośrodku pomocy społecznej.
Wymagania dodatkowe : umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność organizowania pracy w domu chorego, samodzielność, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

Oferujemy:
umowę zlecenie z możliwością zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie pok. nr 10, pocztą na adres placówki: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja 28, 05 -120 Legionowo lub na adres e-mail sekretariat@opsLegionowo.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE