wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
czwartek, 13-04-2017, godz. 13.34
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Dostosowanie budynku dla prowadzenia działalności o charakterze wspierającym i profilaktycznym dla osób dorosłych i młodzieży zagrożonych uzależnieniami".

Treść ogłoszenia

Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 5 maja 2017 r.

Nabór do komisji konkursowej

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE