wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Wyniki otwartego konkursu ofert
piątek, 07-04-2017, godz. 14.25

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 10 marca 2017 r. Zarządzeniem nr 107/2017 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej dotację na realizację zadania przyznano się następującym podmiotom:

1) Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (KRS: 0000141267) - dotacja w wysokości: 9.500 zł.

2) Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" (KRS: 0000193124) - dotacja w wysokości: 6.000 zł.

3) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki „Artbale” - (KRS: 0000107658) - dotacja w wysokości: 10.000 zł.

4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (KRS: 0000109984) - dotacja w wysokości: 16.500 zł.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE