wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Organizacja dyżuru wakacyjnego 2017
wtorek, 04-04-2017, godz. 08.32
Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w r.szk. 2016/2017 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

1.Wydawanie kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywa się w przedszkolu macierzystym – karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.

2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od 10 kwietnia do 15 maja 2017 r.

3.Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny będą składane przez rodziców w dyżurujących przedszkolach w dniach i godzinach wyznaczonych przez dyrektorów tych przedszkoli (oddzielnie w każdej dyżurującej placówce).

4.Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

a) wypełnienie i złożenie ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do przedszkola dyżurującego w wyznaczonym terminie wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty za wyżywienie zgodnie z liczbą deklarowanych dni oraz na podstawie obowiązujących w danym przedszkolu stawek żywieniowych,

b) zapoznanie się z regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązującym w danym przedszkolu.

5.Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola. W treści przelewu należy wpisać ,,opłata za żywienie – dyżur wakacyjny 2017 imię i nazwisko dziecka”.

6. Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za żywienie dokonaną wraz ze złożeniem Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2017 r. wyłącznie bezgotówkowo na konto wskazane przez rodzica w Karcie zgłoszenia.

7.Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w przedszkolach dyżurujących w dniu 5 czerwca 2017 r. Informacja w tej sprawie będzie również udzielana telefonicznie.

8.Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie wyznaczonego terminu na składanie kart zgłoszeń może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu i jest uzależnione od decyzji dyrektora tego przedszkola.

9.Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na ten dyżur.

10.Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wraz z potwierdzeniami dokonanych wpłat za żywienie będą przyjmowane do wyczerpania możliwości organizacyjnych danego przedszkola.

Dyżur wakacyjny pełnią:

3.07 – 14.07. 2017 r. Przedszkole Miejskie nr 12, Przedszkole Miejskie nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

17.07 – 28.07.2017 r. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, Przedszkole Miejskie nr 3

31.07 – 11.08.2017 r. Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 11

14.08 – 31.08.2017 r. Przedszkole Miejskie nr 10, Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE