wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert pn.: Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych
poniedziałek, 03-04-2017, godz. 12.52

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 1 marca 2017 r. zarządzeniem nr 92/2017 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn.:"Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych" nie przyznano dotacji na realizację zadania z uwagi na fakt, iż na na realizację zadania wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na etapie oceny spełniania wymogów formalnych.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE