wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
poniedziałek, 27-03-2017, godz. 12.41
Zapraszam na posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali 3.44 (II piętro) Urzędu Miasta Legionowo.

Planowany porządek:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Legionowo zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2017.

4. Dyskusja nad harmonogramem pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na2017 rok.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE