wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych
środa, 22-03-2017, godz. 14.25
Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie przedłuża nabór zgłoszeń na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego:

• w wieku 25 lat +
• wieku 50 lat +
• osoby z niskimi kwalifikacjami (max. wykształcenie średnie)
• Osoby zamieszkujące tereny miejskie, tereny wiejskie- preferowane
• niepełnosprawne
• Osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Long Life Learning) oferowanym w tożsamy zakresie w ramach POKL 2007-2013 oraz 2013-2015

Warsztaty będą prowadzone w grupach 10-osobowych, w wymiarze 88 godzin, w dwóch trybach:

• 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie lub
• 2 raz w tygodniu po 8 godzin dziennie;

Dla każdego uczestnika zapewniamy poczęstunek (woda, kawa, herbata, ciastka), dla grup weekendowych również obiad.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników uzyska certyfikat ECDL potwierdzający nabyte umiejętności.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy, który wypełniony należy wysłać mailem na adres fundacja@SmartGmina.pl lub faxem na numer 22 350 90 54 albo wypełnić online

Formularz zgłoszeniowy- Udany Start

Nabór zgłoszeń trwa do 31.03.2017

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE