wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
piątek, 17-03-2017, godz. 16.51

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Wpływy z subwencji oświatowej a wydatki Gminy Legionowo w 2016 roku związane z realizacją zadań oświatowych dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

3 Opinia komisji dotycząca projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017r.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE