wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
piątek, 17-03-2017, godz. 16.50
Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Zdrowy senior. Oferta medyczna skierowana do osób starszych w mieście Legionowo.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2017.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Anna Łaniewska

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE