wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Wyniki otwartego konkursu ofert
piątek, 17-03-2017, godz. 16.34

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 17 lutego 2017 r. zarządzeniem nr 71/2017 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych z elementami profilaktyki.

Dotację na realizację zadania pn.: Letni wypoczynek osób niepełnosprawnych z elementami profilaktyki przyznano podmiotowi:

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A/13. 00 – 055 Warszawa - dotacja w wysokości 15.000 zł.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE