wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Nabór do Komisji Konkursowej
wtorek, 14-03-2017, godz. 14.58

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), w związku z ogłoszeniem  otwartego konkursu**ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Legionowo w 2017 roku z zakresu edukacji, oświaty i wychowania ogłasza się  otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej  powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań  publicznych w ww. zakresie.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać  następujące informacje:
- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,
- imię i nazwisko kandydata i jego funkcja,
- telefon kontaktowy kandydata,
- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z II otwartym  konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w  2017roku z zakresu edukacji,oświaty i wychowania''.

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 27.03.2017 r.: osobiście w Biurze  Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w  poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach  8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

oswiata@um.Legionowo.pl

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 31 marca 2017r., godz.12.00.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE