wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wtorek, 14-03-2017, godz. 14.56
28 lutego 2017 r. Rada Miasta Legionowo podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała ta określa:

1) plan sieci ośmioletnich szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz granice obwodów tych szkół,

2) plan sieci gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz granice obwodów tych szkół,

3) projekt planu sieci szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

link do uchwały w BIP (Uchwała Nr XXVIII/364/2017 )

W załączniku nr 2 do uchwały zostały określone granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo. Zaplanowane zostały zmiany obwodów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 8. Zmiana ta dotyczy dzieci, które w r.szk. 2017/2018 i następnych latach szkolnych będą rozpoczynały naukę w klasach I szkół podstawowych.

Ostateczny plan sieci, po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii, będzie skierowany na Sesję Rady Miasta Legionowo w marcu br. Wyszukiwarka obwodów na stronie internetowej zostanie uruchomiona na początku kwietnia br.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE