wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Legionowie
poniedziałek, 06-03-2017, godz. 15.09

Uchwała Nr 3/2017 Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Legionowie z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Legionowie w referendum gminnym zarządzonym na dzień 26 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 2016, poz. 400 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum w Legionowie w referendum gminnym zarządzonym na dzień 26 marca 2017 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Prezydentowi Miasta Legionowo w celu podania składów komisji do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Legionowo oraz zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1. Agnieszka Dorota Bludas–Nadworska – Przewodnicząca
2. Agnieszka Przybysz – Zastępca Przewodniczącej
3. Karolina Aleksandra Brzemińska – członek
4. Małgorzata Dziewiecka – członek
5. Teresa Gajewska – członek
6. Wiesław Jakubczak – członek

 


 

Załącznik
do uchwały Nr 3/2017
Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum
w Legionowie
z dnia 6 marca 2017 r.


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 1 z siedzibą w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Targowa 73A

1. Budzyńska Bożena, zam Legionowo

2. Kunert Robert Mirosław, zam Legionowo

3. Kwakowicz Jadwiga, zam Legionowo

4. Rybarczyk Witold, zam Legionowo

5. Topczewska Elżbieta, zam Legionowo

6. Toporowicz Marcin, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 2 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 1, ul. Olszankowa "E"

1. Baranowska Joanna Magdalena, zam Legionowo

2. Lewandowski Adrian, zam Legionowo

3. Mędrala Ewa Urszula, zam Legionowo

4. Poręcka Kamila, zam Legionowo

5. Rybarczyk Danuta, zam Legionowo

6. Sobierajski Andrzej, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 3 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Jana Pawła I nr 2

1. Dudek Aneta, zam Legionowo

2. Kordys Anna, zam Legionowo

3. Kordys Joanna, zam Legionowo

4. Moczydłowska Anna, zam Legionowo

5. Pakuła Teresa Helena, zam Legionowo

6. Rybarczyk Marek, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół, ul. Zegrzyńska 3

1. Dobrzańska Marzena, zam Legionowo

2. Michrowska Anna Marzena, zam Legionowo

3. Nesterowicz Dariusz Grzegorz, zam Legionowo

4. Skłucka Bogumiła Agata, zam Legionowo

5. Skłucka Marta, zam Legionowo

6. Usik Marta Magdalena, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół, ul. Zegrzyńska 3

1. Kubala Magdalena, zam Legionowo

2. Pitus Małgorzata Maria, zam Legionowo

3. Rowińska Klaudia Beata, zam Legionowo

4. Suwiński Lucjan Seweryn, zam Legionowo

5. Usik Aleksandra Edyta, zam Legionowo

6. Żaboklicki Mikołaj Antoni, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 6 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 11, ul. Zegrzyńska 9

1. Kaca Jacek Ryszard, zam Legionowo

2. Korytkowska Marzena Maria, zam Legionowo

3. Siebyła Aldona, zam Legionowo

4. Sienkiewicz Jakub Patryk, zam Legionowo

5. Szczepański Grzegorz, zam Legionowo

6. Zawadzka Iweta Katarzyna, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 7 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 3, ul. Zegrzyńska 71

1. Ampuła Dominika, zam Legionowo

2. Lipińska Agnieszka, zam Legionowo

3. Maliszewska Ewa Barbara, zam Legionowo

4. Małek Jakub Wojciech, zam Legionowo

5. Orłowski Michał Janusz, zam Legionowo

6. Żbikowska Magdalena Klaudia, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 8 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1, ul. Zakopiańska 4

1. Budna Jolanta Michalina, zam Legionowo

2. Galoch Marcin Paweł, zam Legionowo

3. Kosiewicz Karol Paweł, zam Legionowo

4. Kwiatkowska Krystyna Elżbieta, zam Legionowo

5. Sosnowiec Gabriela Agnieszka, zam Legionowo

6. Wierzchoń Kamil, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 9 z siedzibą w dawnej siedzibie Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3

1. Jastrząb Natalia Władysława, zam Legionowo

2. Mączko Katarzyna Elżbieta, zam Legionowo

3. Piekarska Irena Barbara, zam Legionowo

4. Podgórska Krystyna, zam Legionowo

5. Przymusińska Hanna, zam Legionowo

6. Wójtowicz Iwona, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 10 z siedzibą w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

1. Brzozowska Barbara Teresa, zam Legionowo

2. Klimkowska Renata, zam Legionowo

3. Lipiński Paweł, zam Legionowo

4. Marek Elżbieta Stefania, zam Legionowo

5. Osłów Bogusława, zam Legionowo

6. Ruskul Sławomir Piotr, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr11 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, ul. Jagiellońska 67

1. Budzyński Paweł Piotr, zam Legionowo

2. Głos Elżbieta, zam Legionowo

3. Głos Katarzyna, zam Legionowo

4. Mańkowski Wojciech, zam Legionowo

5. Rempalski Łukasz Maciej, zam Legionowo

6. Wójtowicz Martyna, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 12 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, ul. Jagiellońska 67

1. Budzyńska Sylwia Karolina, zam Legionowo

2. Dobrogowska Jadwiga, zam Legionowo

3. Motyka Grażyna Barbara, zam Legionowo

4. Słomczyński Robert, zam Legionowo

5. Toporowicz Mariola Maria, zam Legionowo

6. Zieliński Miłosz, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 13 z siedzibą w Arenie Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 50B

1. Bałabuch Ewa Elżbieta, zam Legionowo

2. Bober Weronika, zam Legionowo

3. Budzyńska Marta, zam Legionowo

4. Chojnowska Grażyna, zam Legionowo

5. Księżak-Dobosz Justyna, zam Legionowo

6. Topczewska-Kirmuć Ewa Magdalena, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 14 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, ul. Husarska 18A

1. Gutowska-Ślesik Joanna Magdalena, zam Legionowo

2. Jakubczak Bożena Wiesława, zam Legionowo

3. Sarzała Patrycja, zam Legionowo

4. Tworus Beata, zam Legionowo

5. Zdziarska Agnieszka, zam Legionowo

6. Zimnowodzka Renata, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 15 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, ul. Husarska 18A

1. Mrozek Jadwiga, zam Legionowo

2. Sarzała Marianna, zam Legionowo

3. Sójka Joanna, zam Legionowo

4. Sztukowska Elżbieta, zam Legionowo

5. Talaga Janina Wanda, zam Legionowo

6. Winiarczyk Elżbieta, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 16 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Królowej Jadwigi 7

1. Górska Agnieszka, zam Legionowo

2. Makowiecka Elżbieta Kamila, zam Legionowo

3. Norkiewicz Hanna, zam Legionowo

4. Sitkiewicz Beata Maria, zam Legionowo

5. Winiarczyk Krzysztof Adam, zam Legionowo

6. Wituska Dorota Monika, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 17 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Cypriana Kamila Norwida 10

1. Andrusiak Janina, zam Legionowo

2. Kolasiński Mieczysław, zam Legionowo

3. Majdykowska Grażyna Małgorzata, zam Legionowo

4. Michalski Robert Grzegorz, zam Legionowo

5. Starzyński Włodzimierz Kazimierz, zam Legionowo

6. Winiarczyk Kazimierz, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 18 z siedzibą w Warsztacie Terapii Zajęciowej, ul. Zwycięstwa 4

1. Glinka Łukasz, zam Legionowo

2. Jalowska Władysława, zam Legionowo

3. Kocyk Jadwiga Bernadeta, zam Legionowo

4. Kocyk Wiesław Jan, zam Legionowo

5. Magdziarska Janina Alicja, zam Legionowo

6. Wojtyła Katarzyna Magdalena, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 19 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 3, ul. Władysława Broniewskiego 7

1. Dzierżanowska Jolanta Ewa, zam Legionowo

2. Kalińska Agnieszka, zam Legionowo

3. Kuta Marek Wojciech, zam Legionowo

4. Rempalska Mirosława, zam Legionowo

5. Sadowska Teresa, zam Legionowo

6. Węgłowska-Szymańska Róża Anna, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 20 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 6, ul. Władysława Broniewskiego 3

1. Dzięcioł Małgorzata Bronisława, zam Legionowo

2. Fabisiak Jan Klemens, zam Legionowo

3. Królewski Grzegorz, zam Legionowo

4. Stawowska Dariusza Urszula, zam Legionowo

5. Stępkowski Kamil, zam Legionowo

6. Śliwiński Piotr, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 21 z siedzibą w Żłobku Miejskim, ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1

1. Cegiełka Irma Magdalena, zam Legionowo

2. Derebecka Monika, zam Legionowo

3. Kozioł Jakub Bogdan, zam Legionowo

4. Niewęgłowski Waldemar Marek, zam Legionowo

5. Stasiewicz Barbara, zam Legionowo

6. Zalewska Anna Wanda, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 22 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26

1. Brandt Sylwia Katarzyna, zam Legionowo

2. Krasieńko Tomasz, zam Legionowo

3. Ostaszewska Grażyna, zam Legionowo

4. Zawada Marta Katarzyna, zam Legionowo

5. Żmijewska Klaudia Martyna, zam Legionowo

6. Żuławnik Teresa Agnieszka, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 23 z siedzibą w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69

1. Białokoz Anna Ewa, zam Legionowo

2. Judycka-Markut Tamara Halina, zam Legionowo

3. Kucharska Edyta, zam Legionowo

4. Miecznikowska Monika, zam Legionowo

5. Szczerbakowicz Anna, zam Legionowo

6. Szulim Daria Katarzyna, zam Legionowo


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 24 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Jagiellońska 71

1. Gutowska Teresa, zam Legionowo

2. Kaczorek Paweł Sebastian, zam Legionowo

3. Kubanek Wanda Maria, zam Legionowo

4. Lewandowski Paweł, zam Legionowo

5. Skłodowska Marzena, zam Legionowo

6. Wymazał Katarzyna Helena, zam Legionowo

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE