wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
piątek, 17-02-2017, godz. 13.53
Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Wdrażanie reformy systemu edukacji – stan przygotowań.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, liczby punków za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Piętka

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE