wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta
piątek, 17-02-2017, godz. 13.52
Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej, na rzecz użytkownika wieczystego.

5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Adama Asnyka 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.

6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Kaszubskiej 2, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonych w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego i przy ulicy Suwalnej oraz przy ulicy Olszankowej, osobom, które korzystały z tych nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B, osobom, które korzystały z tych pomieszczań na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia „PULS V. Perzyna i wspólnicy spółka jawna”.

10. Sprawy wniesione.

11. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE