wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Nabór kandydatów do składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum w Legionowie
środa, 01-03-2017, godz. 11.55
W terminie od dnia 17 lutego 2017 r. do dnia 3 marca 2017 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która :

1) jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,

2) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

3) stale zamieszkuje na obszarze Gminy Legionowo,

4) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

5) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

6) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Formularz zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta Legionowo (pok. 3.38, II piętro) lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo - www.bip.legionowo.pl zakładka "Referendum gminne 2017". Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo w godzinach pracy Urzędu.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE