wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

XXVII sesja Rady Miasta
wtorek, 07-02-2017, godz. 13.05

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 Statutu Gminy Miejskiej Legionowo stanowiącym załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Legionowo z 27 grudnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 420) zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Legionowo 8 lutego 2017 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Legionowo dotyczącego złożonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący rady

Janusz Klejment

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE