wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Terminy posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wraz z porządkiem obrad
poniedziałek, 06-02-2017, godz. 15.33
Na wniosek Przewodniczącego komisji, posiedzenie komisji zostało przeniesione na 15 lutego 2017 r. o godz. 18.00.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Zapoznanie się z bieżącą działalnością oraz planami wybranej placówki oświatowej w Legionowie.

2. Zapoznanie z pismem Prezydent Miasta Legionowo z 19 stycznia 2017 r. przekazującym sprawozdanie za 2016 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Legionowo.

3. Sprawy wniesione.

4. Wolne wnioski.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE