wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Projekt pn. "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy"
wtorek, 24-01-2017, godz. 15.41

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Zaproszenie

W dniu 14.07.2016 r. Gmina Miejska Legionowo podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”, realizowanego w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie oraz Towarzystwem Amicus. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2016 r do 30 czerwca 2018 r. w następujących szkołach:

• Gimnazjum Nr 1 w Legionowie

• Gimnazjum Nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie

• Gimnazjum Nr 5 w Legionowie

• Gimnazjum Nr 6 w Legionowie

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie 

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku

• Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

Celem projektu jest z wi ększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu legionowskiego poprzez rozwój doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz aktywną współpracę z pracodawcami. W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: 

1. Uzyskanie kwalifikacji doradc ów zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach oraz podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych

2. Utworzenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym w szkołach zawodowych na terenie powiatu legionowskiego Szkolnych Punktów Informacji i Kariery

3. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz do aktywnego wejścia na rynek pracy poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

4. Utworzenie Platformy Współpracy: Edukacja dla Rynku Pracy

Efekty realizacji projektu:

• Podniesienie kompetencji nauczycieli - studia, kursy, współpraca z doradcą zawodowym

• Wyposażona szkoła – Szkolny Punkt Informacji i Kariery • Indywidualne plany wsparcia szkół, na podstawie diagnozy potrzeb szkół

• Oferta bezpłatnych wsparcia uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

• Szkolenia dla nauczycieli, pracodawców, rodziców

• Networking – poznanie lokalnego rynku pracy, prezentacja oferty szkoły Wartość projektu wynosi 617 393,75 PLN, w tym wartość dofinansowania 554 193,75 PLN (493 915,00 PLN – środki pochodzące z UE, 60 278,75 PLN – budżet państwa).

 

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE