wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Otwarty nabór do komisji konkursowej
środa, 18-01-2017, godz. 11.28

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 r. w zakresie  promocji i organizacji wolontariatu, ogłasza się otwarty nabór dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie  promocji i organizacji wolontariatu.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:
- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,
- imię i nazwisko kandydata,
- telefon kontaktowy kandydata,

- podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

- adnotację:

dotyczy: „Komisji Konkursowej, w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2017 roku w zakresie promocji i organizacji wolontariatu: promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych.”

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do 1 lutego 2017 r.: do godz. 16.00 pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@um.Legionowo.pl

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 8 lutego 2017 r. godz. 10.00.

Osoba do kontaktu: Ewa Sobierajska tel. 22 766 40 07

wz. Prezydenta Miasta

mgr Piotr Zadrożny

Zastępca Prezydenta

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE