wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
wtorek, 17-01-2017, godz. 12.09

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.

3. Sprawozdanie z pracy komisji za 2016 rok.

4. Sprawy wniesione.

5. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Piętka

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE