wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
piątek, 13-01-2017, godz. 14.56

Urząd Miasta Legionowo informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1534), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz.1566, Nr 226, poz. 1834 oraz z 2012r. poz. 68) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. (Dz. U. z 2016 poz. 1657) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017r. na terenie powiatu legionowskiego.

1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 1998 r.,

  • mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej,

2. Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Legionowie wzywa się również:

a) Osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

b) Kobiety:

  • urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321)

c) Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt 1, 2a, 2b, 2c zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie miasta Legionowo przeprowadzona zostanie w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Starostwie Powiatowym w Legionowie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 11 budynek B w dniach od 01.03.2017r. do 29.03.2017r.

 

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta

mgr Piotr Zadrożny

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE