wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Wymień stary piec gazowy na nowoczesny! Dotacja!
piątek, 27-01-2017, godz. 12.43

Gmina Miejska Legionowo przystąpiła do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 7000 zł.

Program przewiduje następujące możliwości modernizacji kotłowni:

- wymiana istniejącego źródła ciepła (węglowego, gazowego, olejowego) na kocioł opalany biomasą

- wymiana kotła węglowego na gazowy lub olejowy

- wymiana kotła gazowego, olejowego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem kotła na węgiel lub ekogroszek)

- zakup czujnika tlenku węgla

Dla mieszkańców Legionowa szczególnie atrakcyjna może być możliwość wymiany kotłów gazowych starego typu na nowoczesne, kondensacyjne. Składane wnioski muszą spełniać kryterium efektu ekologicznego – łączne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów w wysokości powyżej 25% w skali roku.

Gmina kupuje nowe kotły, które przekazuje w użytkowanie mieszkańcom. Dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej.

Kotły należy zainstalować w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2017 r.

Termin przyjmowania prawidłowych wniosków upływa 31.01.2017 r.

(wnioski złożone po tym terminie trafią na listę rezerwową, decyduje kolejność zgłoszeń)

Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wnioski o dofinansowanie można pobrać tutaj lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska p.3.14, 3.15 tel: 22 766 40 66, 22 766 40 65, ochrona.srodowiska@um.Legionowo.pl

Szczegółowy regulamin programu jest dostępny pod tym adresem:

http://www.wfosigw.pl/content/oa-8-poprawa-jakości-powietrza-na-terenie-województwa-mazowieckiego-ograniczenie-emisji

 

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE