wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Rozstrzygnięcie otwarytego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2017, 2018 i 2019 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego
czwartek, 05-01-2017, godz. 16.19

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2016 r. zarządzeniem nr 249/2016 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2017, 2018 i 2019 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych - Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego

nie przyznano dotacji na realizację zadania z uwagi na fakt, iż na na realizację zadania wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na etapie oceny spełniania wymogów formalnych.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE