wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. i w 2018 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych
czwartek, 05-01-2017, godz. 16.17

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2016 r. zarządzeniem nr 248/2016 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2017 i 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów
opiekuńczo – wychowawczych

dotacje na realizację zadania otrzymują:

1) Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej - dotacja w wysokości ogółem 150.000 zł, z czego:

a) w 2017 r. dotacja w wysokości 75.000 zł,

b) w 2018 r. dotacja w wysokości 75.000 zł.

2) Legionowskie Stowarzyszenie "Amicus" -  dotacja w wysokości ogółem 100.000 zł, z czego:

a) w 2017 r. dotacja w wysokości 50.000 zł,

b) w 2018 r. dotacja w wysokości 50.000 zł.

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE