wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2017 i 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - - Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie.
czwartek, 05-01-2017, godz. 16.15

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2016 r. zarządzeniem nr 246/2016 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wsparcie realizacji w latach 2017 i 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie

dotację na realizację zadania otrzymuje:

1) Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Kawęczyńska 49 – dotacja w wysokości ogółem 170.000 zł (słownie sto siedemdziesiąt tysięcy zł), z czego:

- w 2017 r. dotacja w wysokości 85.000 zł,|
- w 2018 r. dotacja w wysokości 85.000 zł.

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

 publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE