wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Rozstrzygnięcieo otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo - Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku”.
czwartek, 05-01-2017, godz. 16.13

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2016 r. zarządzeniem nr 245/2016 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo -Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku",

dotację na realizację zadania otrzymuje:

1) Stowarzyszenie Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" z siedzibą w Legionowie,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3 – dotacja w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewskipublikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE