wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze wspierającym i podtrzymującym osoby uzależnione będące w trakcie procesu terapeutycznego, osoby które zakończyły proces terapeutyczny oraz działania o charakterze motywującym do podjęcia leczenia
czwartek, 05-01-2017, godz. 16.11

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2016 r. zarządzeniem nr 244/2016 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym -  Działania o charakterze wspierającym i podtrzymującym osoby uzależnione będące w trakcie procesu terapeutycznego, osoby które zakończyły proces terapeutyczny, oraz działania o charakterze motywującym do podjęcia leczenia,
dotację na realizację zadania otrzymuje:
1) Stowarzyszenie „Lepsze Dziś", z siedzibą w Legionowie,ul. B. Chrobrego 50 B pok. 45
- dotacja w wysokości 22.950 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt).

                        Prezydent Miasta
 
                        mgr Roman Smogorzewskipublikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE