wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Stypendia dla uzdolnionych artystycznie
wtorek, 11-04-2017, godz. 14.20

Jeszcze przez kilkanaście dni można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego. Takie stypendium może otrzymać mieszkaniec Legionowa, który ma osiągnięcia i sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym. Termin zgłoszeń upływa 28 kwietnia.

Stypendium artystyczne przyznaje się uczniom i studentom (do 24 roku życia), którzy są mieszkańcami Legionowa, za osiągnięcia uzyskane w roku, w którym składany jest wniosek. Może otrzymać je kandydat, który odnosi sukcesy w konkursach, przeglądach, wernisażach, festiwalach oraz pozostałych przedsięwzięciach umożliwiających prezentację umiejętności artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.

Stypendium przyznaje się także za wybitne wyniki w nauce w szkole artystycznej (średnia 5.0 z przedmiotów bezpośrednio związanych z dziedziną artystyczną), uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz ich absolwentom, jeśli przedłożą zaświadczenie o tym, że z nowym rokiem akademickim staną się studentami pierwszego roku studiów i studentom studiów artystycznych oraz wybitne osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, makroregionalnym czy powiatowym.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: komisja Rady Miasta Legionowo właściwa ds. kultury i oświaty, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe oraz inne placówki prowadzące działalność kulturalną. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne stypendysty.

Uchwała nr XXIX/383/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.

Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego.

 

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE